P.A.G.E.

P.A.G.E. (Puzzle Adventure Game Engine) je platforma koja omogućava jednostavno kreiranje on-line kompjuterskih igara sa ciljem učenja kroz igru. Platforma je namijenjena širokom krugu korisnika i ne zahtijeva znanje programiranja.

P.A.G.E. platforma je razvijena u okviru magistarskog rada "Softverska platforma za razvoj edukativnih igara" na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Autor je Aleksandar Dlabač, pod mentorstvom prof. dr Zorana Mijanovića.

P.A.G.E. je u potpunosti razvijen upotrebom besplatnih, open source tehnologija i formata, kao što su HTML 5 (u prvoj verziji Adobe Flex) i XML.

Autora možete kontaktirati klikom na ovaj link.

Primjeri igara realizovanih na P.A.G.E. platformi:

ETF
Matematika 3
Igra za Andreja
Dani matematike
Dani matematike 2
Dani matematike 3
Dani matematike 4