Sorry. Your browser does not support this P.A.G.E. :(

 


 

Ova edukativna igra namijenjena je lakšem usvajanju gradiva predmeta Matematika za treći razred osnovnog obrazovanja u Crnoj Gori.

Sadržaj je zasnovan na udžbeniku „U svijetu matematike“ autora I. Krnića, B. Rovčanin i N. Gazivode, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica (ISBN 978-86-303-1687-6 i 978-86-303-1688-3).

Ovaj softver i njegov sadržaj mogu se koristiti isključivo u edukativne svrhe.

Igra je napravljena korišćenjem P.A.G.E. (Puzzle Adventure Game Engine) platforme za razvoj puzzle avantura. P.A.G.E. platforma razvijena je u okviru postdiplomskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Autor je Aleksandar Dlabač, pod mentorstvom prof. dr Zorana Mijanovića.

Autor nije odgovoran za eventualne zloupotrebe nastale primjenom ovog softvera.

Autora možete kontaktirati klikom na ovaj link.

Autor likova koji se pojavljuju u igri je Ivan Grujičić.